Εταιρεία

Εταιρεία2019-05-17T15:52:33+00:00

Ποιοι είμαστε

  • Σήμερα οι επιχειρήσεις ζουν και αναπτύσσονται σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο και συχνά ασταθές περιβάλλον κάτω από έντονες οικονομικές, πολιτικές, νομοθετικές και τεχνολογικές συνθήκες. Υπό αυτό το πρίσμα, οι υπηρεσίες της “KnR” όπως η διαχείριση των κινδύνων, ο εσωτερικός έλεγχος και η βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης αποτελούν προτεραιότητα για τους σύγχρονους οργανισμούς.

  • Όλο και περισσότερο οι οργανισμοί, Δημόσιοι και Ιδιωτικοί ενσωματώνουν τον εσωτερικό έλεγχο ως ένα στρατηγικό πυλώνα. Αναγνωρίζοντας ότι η εκ βαθέων γνώση των λειτουργιών, ο περιορισμός των κινδύνων και οι πιθανές ευκαιρίες που δημιουργούνται, μπορούν να βοηθήσουν στην σωστή ενημέρωση και λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων.

  • Η “KnR, προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Κινδύνων και Συμμόρφωσης. Αναλαμβάνουμε τον εσωτερικό έλεγχο είτε στην βάση πλήρους εξωτερικής ανάθεσης, είτε σε στενή συνεργασία με την υπάρχουσα δομή εσωτερικού ελέγχου σας για την ανάπτυξη και βελτίωση των σχετικών ανθρώπινων δεξιοτήτων και αποδόσεων καθώς και των εταιρικών διαδικασιών.

  • Συνεργαζόμαστε με όλους τους κλάδους Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, όπως η Υγεία, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Οργανισμοί Λιμένος, ο Τραπεζικός Τομέας και λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, βιομηχανία, εμπόριο, επαγγελματικά ταμεία και εταιρείες παροχής υπηρεσιών.

  • Στον κλάδο της Υγείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουμε μία από τις ηγετικές θέσεις στην αγορά, καθώς παρέχουμε υπηρεσίες Εσωτερικού Έλεγχου σε 60 Δημόσιες Μονάδες Υγείας της χώρας και περισσότερους από 25 Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης κατέχουμε σημαντικό μερίδιο της αγοράς σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, Επαγγελματικά Ταμεία και Οργανισμούς Λιμένος.

Ο ειδικός μας

Δρ. Ανδρέας Κουτούπης
Δρ. Ανδρέας ΚουτούπηςΑναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής - Chairman, MSc,PhD, CMIIA, CIA,CICA, CCSA, CRMA, CCS
Ανδρέας Ροδάκος
Ανδρέας ΡοδάκοςCEO, PHD (c), MSc, CICA, CCS

Η ομάδας μας

Η ομάδα μας περιλαμβάνει 11 μόνιμα στελέχη εξειδικευμένα στη Διαχείριση Κινδύνων και τον Εσωτερικό Έλεγχο, ενώ συνεργάζεται με περισσότερους  από 12 Ελεύθερους Επαγγελματίες (Εξωτερικούς Συνεργάτες) με εξειδικευμένη γνώση στα Τραπεζικά, Υπηρεσίες Ιδρυμάτων Πληρωμών, Ασφαλιστικά, Ναυτιλιακά, Δημόσιο Τομέα, Λογιστές, Φοροτέχνες, Deal Makers και άλλες εξειδικεύσεις όπως Ελεγκτές Συστημάτων Πληροφορικής, Αναλογιστές, Εκτιμητές Ακινήτων και Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων κλπ.