Οι υπηρεσίες μας

Οι υπηρεσίες μας2018-10-08T18:07:40+00:00

Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου

Mια ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική υπηρεσία ελέγχου των εσωτερικών λειτουργιών της εταιρείας. Προσφέρει μια συστηματική επιστημονική προσέγγιση για την αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνων, των ελεγκτικών μηχανισμών και της εταιρικής διακυβέρνησης.

Υπηρεσίες Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι το σύστημα κανόνων, πρακτικών και διαδικασιών με τις οποίες μια επιχείρηση κατευθύνεται και ελέγχεται. Δεδομένου ότι η εταιρική διακυβέρνηση παρέχει επίσης το πλαίσιο για την επίτευξη των στόχων μιας εταιρείας, καλύπτει σχεδόν κάθε τομέα διαχείρισης, από τα σχέδια δράσης και τους εσωτερικούς ελέγχους έως τη μέτρηση των επιδόσεων και την εταιρική διαφάνεια.

Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων

Η KnR ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα όσον αφορά την στρατηγική διαχείρισης κινδύνων και να ξεκινήσει ένα δημιουργικό διάλογο για το πως οι στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων μπορούν να συνδέσουν την εταιρική βιωσιμότητα με την κερδοφορία και την ισχυρή απόδοση.

Υπηρεσίες Συμμόρφωσης

Οι πρωτοφανείς προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σημερινοί οργανισμοί όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων και τη συμμόρφωση με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις εσωτερικές πολιτικές απαιτούν την απάντησή τους με τον πιο αποδοτικό και οικονομικά εφικτό τρόπο. Καθώς το κόστος της κανονιστικής συμμόρφωσης αυξάνεται συνεχώς σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε απειλή συνέχισης της εταιρικής δραστηριότητας.

Υπηρεσίες Συμμόρφωσης με τον GDPR

 

Στην KnR

  • παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον GDPR
  • διαθέτουμε μια ομάδα από νομικούς συμβούλους, συμβούλους πληροφορικής, συμβούλους ασφάλειας πληροφοριών, πιστοποιημένους D.P.O , επιθεωρητές ISO 9001 και 27001
  • έχουμε διασφαλίσει καίριες συνεργασίες
  • δημιουργούμε εξατομικευμένα πακέτα, που καλύπτουν τις ανάγκες σας, ανάλογα με τη μορφή, το μέγεθός σας και τη δραστηριότητά σας.